Don’t Starve [19] : เจาะลึกเบื้องหลัง & สกิลพิเศษของตัวละคร Willow

Don’t Starve [19] : เจาะลึกเบื้องหลัง & สกิลพิเศษของตัวละคร Willow

ถึงแม้ว่าค่าตัวเลขจะบวกกันได้ไม่ถึง 5 พ้อยต์เป๊ะ ๆ แต่เพราะว่าไอเทมทั้ง 2 ชิ้นนี้เป็นเซ็ตพิเศษสำหรับตัวละคร Willow ทำให้ค่าสติไม่ลดค่ะ 😀